M.V. Nermut, 1924-2009

  • 13.1.2010
  • Aktuality

Vzpomínku na doc. M. Nermuta, který krátce před vánocemi zemřel v Londýně, připravil místopředseda společnosti, prof. F.Čiampor.

Za doc. MUDr. Milanom V. Nermutom, CSc, Dr.h.c. SAV

Dňa 22. decembra 2009 v Londýne, vo veku 85 rokov, zomrel doc. MUDr. Milan V. Nermut, CSc, Dr.h.c. Slovenskej akadémie vied.

Narodil sa na Morave v Kyjove 19. marca 1924. Študoval na Lekárskej fakulte Masarykovej univerzity v Brne a po absolutóriu začal pracovať na Katedre biológie pod vedením prof. Herčíka. Z Masarykovej univerzity odišiel pracovať na Mikrobiologický ústav ČSAV v Prahe. Po úmrtí Dr.M. Rosenberga, vedúceho Laboratória elektrónovej mikroskopie na VÚ ČSAV v Bratislave sa stal vedúcim Laboratória EM Ing. E. Mrena, ktorý v roku 1968 emigroval do Holandska. Doc. MUDr. Milan V. Nermut, CSc prichádza na Slovensko, na VÚ ČSAV na miesto vedúceho Laboratória EM. Venuje sa štruktúre membrán B. subtilis a začína rozpracovávať štúdium obalovej membrány vírusov chrípky. Z VÚ ČSAV odišiel na polročný študijný pobyt do Kanady, kde pokračoval v štúdiu membrán B. subtilis. Po návrate na VÚ ČSAV pokračuje v štúdiu obalových membrán vírusov chrípky. Rozpracováva predovšetkým metódy negatívneho farbenia a neskôr CPD metódu ( critical point drying) v kombinácii s negatívnym farbením.. Z VÚ SAV roku 1970 odchádza na študijný pobyt do Tubingenu na Max-Planckov ústav, kde študuje štruktúru leukemických vírusov. Na VÚ SAV sa už nevrátil. Zo študijného pobytu v SRN po krátkom pobyte vo Villejuif na CNRS v Paríži odchádza na National Institute for Medical Research, MRC v Londýne, kde pracoval až do odchodu na dôchodok v roku 1989. Na tomto pracovisku sa venoval predovšetkým štruktúre vírusu HIV. Po odchode do dôchodku rok pracoval na Univerzite v Madride a po návrate do Londýna na Ústave pre kontrolu biologických preparátov neďaleko Londýna.

Je editorom a spoluautorom vynikajúcej publikácie Animal Virus Structure spolu s A.C. Stevenom, ktorá vyšla v roku 1987 v edícii Perspectives in Medical Virology a dodnes patrí v tejto oblasti virológie medzi najvýznamnejšie publikácie.

Doc. MUDr. Milan V. Nermut bol spoluzakladateľom Sekcie elektrónovej mikroskopie pri Slovenskej biologickej spoločnosti SAV, neúnavným organizátorom metodických seminárov elektrónovej mikroskopie a autorom a spoluautorom početných odborných publikácií v oblasti štruktúry vírusov, bakteriálnych membrán a cytoskeletálnych proteínov.

Po roku 1989 sa vracia k spolupráci s VÚ SAV a umožňuje študijné pobyty ich pracovníkov ( F. Čiampor, E. Varečková, F. Kostolanský, T. Betáková) na NIMR v oddelení chrípkových vírusov u popredných odborníkov v tejto oblasti – J. Skehel ( riaditeľ NIMR), A. Hay ( vedúci Európskej centrály vírusov chrípky) a S. Wharton. Spolupráca sa rozvíja už 20 rokov a priniesla mnoho významných spoločných publikácií a projektov.

Odišiel človek, ktorý celý život venoval mikrosvetu, svetu viditeľému len milovníkom elektrónovej mikroskopie. Odišiel človek, ktorý poznal len laboratórium a lásku k vede. Vo voľných chvíľach maľoval, trochu sa venoval záhradke okolo domčeku v Londýne a krátkym návštevám Prahy. Brna a Bratislavy.

Bratislava 12. január 2010. prof. MUDr. Fedor Čiampor, DrSc

Virologický ústav SAV

Zlatí a stříbrní členové společnosti