PROGRAM KONFERENCE

 

Datum: 13.-15.9. 2021

Místo: Biologické centrum AVČR / Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Stránka se připravuje.


Date: 13.-15.9. 2021

Location: Biology Centre of the CAS / the University of South Bohemia in České Budějovice

This page is being prepared.

Zlatí a stříbrní členové společnosti