Výbor společnosti

 

Předseda společnosti

Ing. Vladislav Krzyžánek, Ph.D., Ústav přístrojové techniky AV ČR, v.v.i, Královopolská 147, 612 64 Brno, Česká republika, tel.: +420 541 514 302, e-mail: krzyzanek@isibrno.cz

Místopředseda společnosti

RNDr. Dušan Chorvát, PhD., Mezinárodne laserové centrum CVTI SR, Ilkovičova 3, 841 04 Bratislava 4, Slovenská republika, tel: +421 265421575, e-mail: Dusan.Chorvat@cvtisr.sk

Vědecký tajemník

Doc. RNDr. Miroslav Šlouf, PhD., Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v.v.i, Heyrovského náměstí 2, 162 06 PRAHA 6 - Břevnov, Česká republika, tel.: +420 222512291, fax: +420 222516969 e-mail: Slouf@imc.cas.cz

Hospodářka

Mgr. Kamila Hrubanová, Ph.D., Ústav přístrojové techniky AV ČR, v.v.i, Královopolská 147, 612 64 Brno, Česká republika, tel.: +420 541514263, e-mail: hrubanova@isibrno.cz

Členové

RNDr. Oldřich Benada, CSc., Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i, Laboratoř charakterizace molekulární struktury, Videnska 1083, 142 20 PRAHA 4 - Krc, Česká republika, tel.: +420 241062399, fax: +420 241062156 , e-mail: benada@biomed.cas.cz

RNDr. Veronika Huntošová, Ph.D., Centrum Interdisciplinárnych Biovied, Technologický a Inovačný Park, Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach, Jesenná 5, 041 54 Košice,
Slovenská republika, tel.: +421 552342237, e-mail: veronika.huntosova@upjs.sk

Mgr. Josef Lazar, Ph.D., Laboratoř pokročilé optické mikroskopie, Ústav biologie a lékařské genetiky, 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova v Praze, Albertov 4, 128 00 Praha 2, Česká republika, tel.: +420 224968007, e-mail: josef.lazar@lf1.cuni.cz

Mgr. Eliška Materna Mikmeková, Ph.D., MBA, Ústav přístrojové techniky AV ČR, v.v.i., Královopolská 147, 612 64 Brno, Česká republika, tel.: +420 541514450, e-mail: eliska@isibrno.cz

Ing. Jana Nebesářová, CSc., Biologické centrum AV ČR, v.v.i., Branišovská 31, 370 05 České Budějovice, Česká republika, tel.: +420 387775402, fax:+420 385310388, e-mail: nebe@paru.cas.cz

Auditor (není členem výboru)

Dr. Miroslav Horáček, Ústav přístrojové techniky AV ČR, v.v.i, Královopolská 147, 612 64 Brno, Česká republika, tel.: +420 541514318, fax: +420 541514402, e-mail: mih@isibrno.cz

Asistentka výboru (není členem výboru)

Jana Dosedělová, Ústav přístrojové techniky AV ČR, v.v.i, Královopolská 147, 612 64 Brno, Česká republika, tel.: +420 541514313, e-mail: janados@isibrno.cz

Zlatí a stříbrní členové společnosti