Výbor společnosti

 

Předseda společnosti

Ing. Vladislav Krzyžánek, Ph.D., Ústav přístrojové techniky AV ČR, v.v.i, Královopolská 147, 612 64 Brno, Česká republika, tel.: +420 541 514 302, e-mail: krzyzanek@isibrno.cz

Místopředseda společnosti

RNDr. Dušan Chorvát, PhD., Mezinárodne laserové centrum, Ilkovičova 3, 841 04 Bratislava 4,
Slovenská republika, tel: +421 265 421 575, e-mail: chorvat@ilc.sk

Vědecký tajemník

Prof. RNDr. Pavel Hozák, DrSc., Ústav molekulární genetiky AV ČR, v.v.i., Vídeňská 1083, Praha 4, Česká republika, tel.: +420 241062219 fax: +420 241062289 e-mail: hozak@img.cas.cz

Hospodářka

Mgr. Kamila Hrubanová, Ph.D., Ústav přístrojové techniky AV ČR, v.v.i, Královopolská 147, 612 64 Brno, Česká republika, tel.: +420 541 514 263, e-mail: hrubanova@isibrno.cz

Členové

RNDr. Oldřich Benada, CSc., Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i, Laboratoř charakterizace molekulární struktury, Videnska 1083, 142 20 PRAHA 4 - Krc, Česká republika, tel.: +420 241062399, fax: +420 241062156 , e-mail: benada@biomed.cas.cz

Mgr. Aleš Benda, PhD., BIOCEV, Servisní laboratoř Zobrazovací metody, Průmyslová 595, 252 50 Vestec, Česká Republika, tel.: +420 325 873 940, e-mail: ales.benda@natur.cuni.cz

Ing. Ilona Müllerová, DrSc., Ústav přístrojové techniky AV ČR, v.v.i, Královopolská 147, 612 64 Brno,
Česká republika, tel.: +420 541 514 111, fax.: +420 541 514 402, e-mail: ilona@isibrno.cz

Ing. Jana Nebesářová, CSc., Biologické centrum AV ČR, v.v.i., Branišovská 31, 370 05 České Budějovice, Česká republika, tel.: +420 387775402, fax:+420 385310388, e-mail: nebe@paru.cas.cz

Doc. RNDr. Miroslav Šlouf, PhD., Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v.v.i, Heyrovského náměstí 2, 162 06 PRAHA 6 - Břevnov, Česká republika, tel.: +420 222512291, fax: +420 222516969 e-mail: Slouf@imc.cas.cz

Auditor (není členem výboru)

Dr. Miroslav Horáček, Ústav přístrojové techniky AV ČR, v.v.i, Královopolská 147, 612 64 Brno, Česká republika, tel.: +420 541 514 318, fax: +420 541 514 402, e-mail: mih@isibrno.cz

Zlatí a stříbrní členové společnosti