Ceny společnosti

 

Cena za významné zásluhy o rozvoj mikroskopických metod

Československá mikroskopická společnost se rozhodla udělovat při příležitosti výročních konferencí cenu za významné zásluhy o rozvoj mikroskopických metod. Cenu, která znázorňuje optické jevy na čočce, zhotovil podle uměleckého návrhu akademického sochaře Slavomíra Čermáka Vladimír Dočkal.


2020

V tomto roce byla cena ČSMS za významné zásluhy o rozvoj mikroskopických metod udělena Ondřejovi L. Křivánkovi FRS. 


2019

V tomto roce byla cena ČSMS za významné zásluhy o rozvoj mikroskopických metod udělena Ing. Jaroslavu Klímovi, z TESCAN ORSAY HOLDING Brno. Cenu laureátovi předal v zastoupení předsedy ČSMS Ing., Vladislav Krzyžánek, Ph.D. na konferenci "MIKROSKOPIE 2019" v Lednici na Moravě. Jaroslav Klíma zároveň přednesl plenární přednášku s názvem "Devices and solutions for imaging and characterization of micro- and nano- objects".


 

2018

V tomto roce byla cena ČSMS za významné zásluhy o rozvoj mikroskopických metod udělena RNDr. Jiřímu Očadlíkovi, z CEITEC VUT v Brně. Cenu laureátovi předal předseda ČSMS RNDr. Dušan Chorvát, Ph.D. na konferenci "MIKROSKOPIE 2018" v Lednici na Moravě. Jiří Očadlík zároveň přednesl plenární přednášku s názvem "Discovering an electron microscope".


 

2017 

V tomto roce byla cena CSMS za významné zásluhy o rozvoj mikroskopických metod udělena RNDr. Oldřichu Benadovi, CSc. z Mikrobiologického ústavu AVČR v Praze. Cenu laureátovi předala předsedkyně ČSMS Ing. Jana Nebesářová, CSc. na konferenci "MIKROSKOPIE 2017" v Bratislavě. Oldřich Benada zároveň přednesl plenární přednášku s názvem "From classical TEM of nucleic acids to high resolution SEM of biological surfaces – a personal  reminiscence".


2016

V tomto roce byla cena CSMS za významné zásluhy o rozvoj mikroskopických metod udělena RNDr. Lucii Kubínové, CSc. z Fyziologického ústavu AVČR v Praze. Cenu laureátce předala předsedkyně ČSMS Ing. Jana Nebesářová, CSc. na konferenci "MIKROSKOPIE 2016" v Lednici v Zámecké jízdárně. Lucie Kubínová zároveň přednesla plenární přednášku s názvem "Measurement of microscopic structures: how to substitute little dwarves".

 


2015

V tomto roce byla cena CSMS za významné zásluhy o rozvoj mikroskopických metod udělena prof. Pavlu Hozákovi z Ústavu molekulární genetiky AVČR v Praze. Cenu laureátovi předal místopředseda ČSMS Ing. Ivo Vávra na konferenci "MIKROSKOPIE 2015" v Lednici na Moravě v Zámecké jízdárně, kde na úvod Prof. Pavel Hozák přednesl přednášku s názvem "Roles of specific macromolecular complexes in maintaining nuclear order".

 


2014 V tomto roce nebyla cena udělena.


2013 V tomto roce byla cena CSMS za celoživotní přínos a významné zásluhy o rozvoj mikroskopických metod udělena Ing. Ivo Vávrovi, CSc. z Elektrotechnického ústavu Slovenské akademie věd v Bratislavě. Cenu laureátovi předal předseda CSMS, prof. Pavel Hozák, na konferenci Mikroskopie 2013 v Lednici, kde na úvod Ing. Ivo Vávra přednesl přednášku s názvem "Charakterizácia mikro- a nanoštrukturálnych materiálov metódami transmisnej elektronovej mikroskopie."

 


2012 V roce 2012 byla cena CSMS za celoživotní přínos a významné zásluhy o rozvoj mikroskopických metod udělena Ing. Iloně Müllerové, DrSc z Ústavu přístrojové techniky AV ČR v Brně. Na konferenci Mikroskopie 2012, která se konala v únoru v Bratislavě, tuto cenu laureátce předal Prof. Pavel Hozák, předseda společnosti. Ing. Ilona Müllerová zde přednesla přednášku o  možnostech skenovací elektronové mikroskopie s pomalými elektrony.

 


2011 Na konferenci Mikroskopie 2011, která se konala v únoru v hotelu Ski v Novém Městě na Moravě, byla cena CSMS za významné zásluhy o rozvoj mikroskopických metod při studiu polymerních materiálů udělena dlouholetému vědeckému pracovníkovi Ústavu makromolekulární chemie AV ČR,  Doc. Františku Lednickému, CSc. Cenu laureátovi předal Prof. Pavel Hozák, předseda společnosti.

 


2010 Výbor Československé mikroskopické společnosti udělil v roce 2010 cenu společnosti Ing. Janě Nebesářové, CSc. z Biologického centra AV ČR, v.v.i. v Českých Budějovicích, za celoživotní přínosné působení v oblasti biologické elektronové mikroskopie. Laureátka cenu převzala z rukou předsedy společnosti, Prof. Pavla Hozáka, na výroční konferenci Mikroskopie 2010 v Novém Městě na Moravě 17. února 2010.

 


2009 V roce 2009 se výbor Československé mikroskopické společnosti rozhodl udělit cenu společnosti Prof. Fedoru Čiamporovi, DrSc z Virologického ústavu SAV v Bratislavě za celoživotní výsledky studia virů pomocí elektronmikroskopických metod. Cena byla laureátovi předána Prof. Pavlem Hozákem, předsedou společnosti, na výroční konferenci Mikroskopie 2009, která se konala v březnu ve Staré Lesné na Slovensku.

 

2008 V roce 2008 udělil výbor Československé mikroskopické společnosti za objevné celoživotní působení v oboru elektronové optiky a přístrojové techniky Dr. Vladimíru Kolaříkovi. Cena byla laureátovi předána Prof. Pavlem Hozákem, předsedou společnosti na výroční konferenci Mikroskopie 2008, která se konala v únoru v Novém Městě na Moravě.

 

2006 V roce 2006 výbor Československé mikroskopické společnosti ocenil Prof. MUDr. Karel Smetana, DrSc. za celoživotní přínos v mikorskopickém poznávání živých buněk. Cenu předal předseda společnosti Doc. RNDr. Pavel Hozák CSc. na konferenci Mikroskopie 2006, která se konala ve dnech 16.-17. 2. 2006 v Novém Městě na Moravě.

 

2005 Výbor Československé mikroskopické společnosti udělil cenu za zásluhy v mikroskopii za rok 2005 RNDr. Luďkovi Frankovi, DrSc. Cenu mu předal Doc. Pavel Hozák, CSc., předseda společnosti, při příležitosti zahájení konference Mikroskopie 2005, která se konala ve dnech 24-25.2.2005 v Novém Městě na Moravě.

 

2004 Laueráty ceny za významné zásluhy v mikroskopii za rok 2004 jsou: Armin Delong a Mojmír Petráň. Ceny byly předány předsedou společnosti Pavlem Hozákem na zahájení konference Mikroskopie 2004, která se konala ve dnech 11. a 12. března v Novém Městě na Moravě.

 
Zlatí a stříbrní členové společnosti