Československá mikroskopická společnost

 

Multi-modal Imaging Platforms

Workshop bude zaměřen na nejnovější mikroskopické technologie společnosti Leica Microsystems. Můžete shlédnout přednášky o nejnovějších technologiích.  Neváhejte a připojte se k nám! Date: 18.-20. června 2024  Místo konání: BIOCEV Imaging Methods Core Facility

Mikroskopie - nový studijní program na Masarykově univerzitě

Nový navazující magisterský studijní program v Brně!

Prof. MUDr. Fedor Čiampor, DrSc.

Přišla smutná zpráva, ve čtvrtek 27. června nás ve věku 82 let navždy opustil čestný člen naší mikroskopické společnosti, významný vědec a vzácný člověk prof. MUDr. Fedor Čiampor, DrSc.


Conference CSMS Microscopy 2024

MICROSCOPY 2024, 20 - 22 May 2024 in Hotel Atrium, Nový Smokovec, Slovensko


EMAS 2024

The 14th regional workshop on the Edge on New EM and Microanalysis Technology will be held 12-15 May 2024 in Brno, Czech Republic


Workshop of advanced analysis and processing of volume EM data

Fromrawdatasetto model: stitching, aligment, advancedfilteringand segmentationincludingAI poweredapproaches.


Podpora malých popularizačních mikroskopických akcí

ČSMS se rozhodla podpořit malé popularizační mikroskopické akce zaměřené na veřejnost a vzdělávání dětí základních či středních škol, jejichž cílem je propagace a/nebo výuka základů mikroskopie.


Stipendia na konferenci EMC2024

Československá mikroskopická společnost vyhlašuje soutěž o stipendia ve výši 15 tisíc Kč na konferenci European Microscopy Conference EMC2024 (25. – 30. srpna 2024, Kodaň, Dánsko).


Conference "International Vacuum Nanoelectronics Conference 2024"

We would like to invite you to the traditional International Vacuum Nanoelectronics Conference (IVNC 2024) held from 15 to 19 July in Brno, Czech Republic. Short abstract submission postponed to April, 5th. 


Pravidla soutěže o stipendium Thermo Fisher Scientific a ČSMS

Thermo Fisher Scientific a ČSMS vyhlašují každoroční soutěž o udělení dvouletého stipendia mladému vědeckému pracovníkovi v celkové výši 200 tisíc Kč. Termín pro podání přihlášky: 31. 5. 2024 ELEKTRONICKÁ PŘIHLÁŠKA - ZDE


BIOCEV - pracovní pozice

Microscopists WANTED !!! Imaging methods core facility (IMCF) at BIOCEV, Faculty of Sciences, Charles University has four positions opened.


Zlatí a stříbrní členové společnosti