Československá mikroskopická společnost

 

Course: Microscopy methods in Biomedicine - canceled


Course: Microscopy methods in Biomedicine - registration deadline extended

Practical Course | 22nd – 26th November 2021 | IMG, Prague, Czech Republic

Workshop - Correlative materials characterisation


Microscopy training courses at BIOCEV


Postponing IMC20

20th International Congress on Microscopy

Konference "Mikroskopie 2021" / Conference "Microscopy 2021"

13. - 15. 9. 2021 - Biologické centrum AVČR - JU České Budějovice 

MC2021 - Vienna

The registration will be open at the end of April

Soutěž: Vyhlášení vítěze dvouročního stipendia vědeckému pracovníkovi do 35 let


Soutěž: Vyhlášení Thermo Fisher Scientific


BIOCEV - pracovní pozice

Microscopists WANTED !!! Imaging methods core facility (IMCF) at BIOCEV, Faculty of Sciences, Charles University has four positions opened.


FZU - Head of the Laboratory of Electron Microscopy

he job opening is for the position of the Head of the Laboratory of Electron Microscopy /LEM/. The LEM is part of the Department of Material Analysis within the Condensed Matter Division. LEM is located in the main FZU site in the CAS campus Na Slovance in Prague 8 and has a planned staff of 6-8 researchers. Currently, it is supported from the research infrastructure project Laboratory of Nanostructures and Nanomaterials /LNSM/.


Zlatí a stříbrní členové společnosti