Mikroskopie - nový studijní program na Masarykově univerzitě

  • 20.3.2024
  • Aktuality

Nový navazující magisterský studijní program v Brně!

Mikroskopie je nový navazující magisterský studijní program, který byl na Přírodovědecké fakultě akreditován v prosinci 2023 s počátkem výuky v podzimním semestru 2024. Zavedení tohoto studijní programu reaguje na vysokou poptávku po fyzicích ve firmách vyvíjejících a vyrábějících elektronové i světelné mikroskopy, i ty rastrovací se sondou, v akademických institucích vyvíjejících mikroskopické metody nebo ve firmách využívajících špičkové mikroskopy v materiálovém či biotechnologickém odvětví. Studijní program je určen zejména pro absolventy bakalářského studia s fyzikálním, matematicko-fyzikálním nebo biofyzikálním zaměřením. Na výuce se budou společně s vyučujícími z Přírodovědecké fakulty a CEITECu MU podílet i odborníci z firem (ThermoFisher Scientific, Tescan, Delong, Onsemi) a ústavů Akademie věd (ÚPT, ÚFM), a to jak na na teoretické i praktické výuce, tak i v rámci exkurzí a praxí.

Zlatí a stříbrní členové společnosti