Ubytování / Accommodation

 

Místo konání:

Hotel Atrium / Nový Smokovec / Slovensko

Ubytování v místě konání konference doporučujeme zarezervovat nejpozději do 19.4.2024 (termín, do kdy je rezervovaná ubytovací kapacita hotelu)

Prosím, zvažte ubytování od neděle 19.5.2024, do programu konference jsme zařadili výlet v pondělí (8:00 - 12:00).

Link na rezervaci hotelu: 

https://booking.atriumhotel.sk/sk/search/1706880665U4dlW58Xqnr3qvf0UOM4fp

Promo kód: Mikroskopie2024  (platí jen pro období 19.-22.4.2024)

Kontakt: rezervacie@trinityhotels.sk,  00 421 2 20 20 3330

Víze informací ohledně dopravy zde.

Jízdní řád zde.

Pořadatel nezajišťuje ubytování pro účastníky konference.


Venue:

Hotel Atrium / Nový Smokovec / Slovensko

Accommodation at the conference venue is recommended to be booked no later than 19.4.2024 (the date by which the hotel accommodation capacity is reserved)

Please, consider accommodation from Sunday 19 May 2024, we have included a trip on Monday (8:00 - 12:00) in the conference programme.

Link for booking hotel:

https://booking.atriumhotel.sk/sk/search/1706880665U4dlW58Xqnr3qvf0UOM4fp

Promo kód: Mikroskopie2024 (valid only for period 19.-22.4.2024)

Promo code: Mikroskopie2024

Contact: rezervacie@trinityhotels.sk, 00 421 2 20 20 3330

More travel info zde.

Timetable of the train zde.

The organizers do not provide accommodation for conference participants.


ZPĚT NA HLAVNÍ STRANU | BACK TO THE MAIN PAGE

Zlatí a stříbrní členové společnosti