Registrace / Registration

 

Fyzické osoby

Základní registrační poplatek obsahuje účast na prezenční formě konference.

  • Fyzické osoby - registrace s ABSTRAKTEM - POSTER - prodlouženo do 5. 5. 2023

Ceny:

Člen ČSMS - 4000 Kč

Nečlen ČSMS - 4800 Kč

Student - člen ČSMS - 2500 Kč

Student - nečlen ČSMS - 3000 Kč

Právnické osoby (Firmy)

  • Právnické osoby (firmy) - registrace UKONČENA.

  • Registrace zástupců firem (stejný link jako pro fyzické osoby) - registrace prodloužena do 5.5 . 2023

Ceny:

Firemní účastník - 4500 Kč 

Registrace abstraktu - POSTER - prodloužena do 5. 5. 2023

 

Registrace abstraktu není registrací fyzické osoby

  • Text abstraktu musí být pouze v anglickém jazyce

Registration for individuals

The basic conference fee covers in-person form conference.

  • Registration with abstract submission - POSTER ONLY - extended until 5 May 2023

Fees:

Member of CSMS - 4000 Kč

Non-member of CSMS - 4800 Kč

Student: Member of CSMS - 2500 Kč

Student: Non-member of CSMS - 3000 Kč

Companies

  • Registration closed

  • Registration of company representatives (same link for individuals) - registration extended until 5 May 2023

Fees:

Company representative - 4500 Kč

Abstract submission - POSTER ONLY - deadline extended 5 May 2023

 

The abstract should be submitted in English.

Abstract submission is NOT registration for a whole conference.

ZPĚT NA HLAVNÍ STRANU | BACK TO THE MAIN PAGE

Zlatí a stříbrní členové společnosti