Registrace / Registration

 

Fyzické osoby

Základní registrační poplatek obsahuje účast na prezenční formě konference.

Studenti (členi ČSMS) mohou zažádat o bezplatnou registraci (viz. registrační formulář pro fyzické osoby)

  • Fyzické osoby - registrace prodloužena do 15.4.2024

Ceny:

Člen ČSMS - 4000 Kč

Nečlen ČSMS - 4800 Kč

Student - člen ČSMS - 2500 Kč (možnost zažádání o odpuštění poplatku)

Student - nečlen ČSMS - 3000 Kč

Právnické osoby (Firmy)

  • Právnické osoby (firmy) - registrace do 29. 2. 2024

Ceny:

Firemní účastník - 4500 Kč 

Registrace abstraktu prodloužena do 15.4.2024

 

Registrace abstraktu není registrací fyzické osoby

  • Text abstraktu musí být pouze v anglickém jazyce

Registration for individuals

The basic conference fee covers in-person form conference.

Students (CSMS members) can apply for free registration (see registration form for individuals)

  • Registration with abstract submission extended until 15. 4. 2024

Fees:

Member of CSMS - 4000 Kč

Non-member of CSMS - 4800 Kč

Student: Member of CSMS - 2500 Kč (possibility to apply for a fee waiver)

Student: Non-member of CSMS - 3000 Kč

Companies

  • Registration for industry until 29. 2. 2024

Fees:

Company representative - 4500 Kč

Abstract submission extended until 15. 4. 2024

 

The abstract should be submitted in English.

Abstract submission is NOT registration for a whole conference.

ZPĚT NA HLAVNÍ STRANU | BACK TO THE MAIN PAGE

Zlatí a stříbrní členové společnosti