Registrace / Registration

 

Fyzické osoby

Základní registrační poplatek obsahuje účast na prezenční formě konference.

  • Fyzické osoby - registrace s ABSTRAKTEM do 17. 4. 2023

Právnické osoby (Firmy)

  • Právnické osoby (firmy) - registrace do 30. 03. 2023

  • Registrace zástupců firem (stejný link jako pro fyzické osoby) - registrace do 17. 04. 2023

Registrace abstraktu do 17. 04. 2023

 

Registrace abstraktu není registrací fyzické osoby

  • Text abstraktu musí být pouze v anglickém jazyce

Registration for individuals

The basic conference fee covers in-person form conference.

  • Registration with abstract submission extended until 17 April 2023

Companies

  • Registration until 30 March 2023

  • Registration of company representatives (same link for individuals) - registration until 17 April 2023

Abstract submission deadline 17 April 2023

 

The abstract should be submitted in English.

Abstract submission is NOT registration for a whole conference.

ZPĚT NA HLAVNÍ STRANU | BACK TO THE MAIN PAGE

Zlatí a stříbrní členové společnosti