Poslání společnosti

 

Československá mikroskopická společnost je občanské sdružení vědeckých, pedagogických, technických a odborných pracovníků, kteří se zabývají a zajímají o jakýkoliv typ mikroskopie. Cílem tohoto sdružení je zvyšovat úroveň mikroskopických oborů, rozvíjet je a vzdělávat především nastupující vědeckou generaci. Společnost vytváří prostředí a podmínky pro vzájemnou odbornou spolupráci a výměnu znalostí mezi členy působícími ve vědě, školství, praxi a spolupracuje za tímto účelem také s firmami, vyvíjejícímí a vyrábejícími mikroskopickou techniku. Společnost každoročně pořádá česko-slovenskou konferenci a vícero odborných kurzů a uděluje výroční cenu CSMS významné osobnosti mikroskopie. Z mezinárodních aktivit společnost pravidelně spolupořádá Multinational Congres on Microscopy a je členem European Microscopy Society a International Federation of Societies for Microscopy.

Zlatí a stříbrní členové společnosti