Členské příspěvky

 

Jednou ze základních povinností členů společnosti je platba členských příspěvků. Jejich výše činí v případě ekonomicky činných fyzických osob 500,- Kč za rok, v případě studentů a ekonomicky neaktivních osob 250 Kč za rok. Členské období je vždy od 1. 1. do 31. 12. kalendárního roku. Příspěvky kolektivních členů pro daný rok budou individuálně dojednány s představiteli ČSMS.

Kolektivní členové společnosti si mohou výši členských příspěvků vybrat a stát se:

Zlatým kolektivním členem s ročním příspěvkem 50 000,- Kč.

Stříbrným kolektivním členem s ročním příspěvkem 20 000,- Kč.

Bronzovým (standardním) kolektivním členem s ročním příspěvkem 5 000,- Kč.

​Benefity se liší dle zvoleného typu firemního členství, více podrobností naleznete na stránce Výhody členství.

Členské příspěvky doporučujeme uhradit do konce prvního čtvrtletí každého roku. Platbu proveďte na základě zaslané faktury nejlépe bezhotovostním převodem na číslo účtu CSMS uvedené níže. Nezapomeňte prosím uvést variabilní symbol z faktury,  jinak není možno platbu identifikovat.

Banka: - ČSOB a.s., pobočka Brno, Česká republika

Číslo účtu: - 182 813 335/ 0300

Název účtu: - Československá mikroskopická společnost

IBAN: - CZ4503000000000182813335 BIC/SWIFT: CEKOCZPP

Poplatky lze uhradit následujícími způsoby:

- převodem
 

V případě problémů s platbou kontaktujte prosím hospodářku CSMS Mgr. Kamilu Hrubanovou, Ph.D. na adrese hrubanova@isibrno.cz, tel. +420 241 062 219

Zpracování osobních údajů

Obchodní podmínky

Zlatí a stříbrní členové společnosti