Ing. Ivo Vávra, CSc. 1949-2024

  • 14.3.2024
  • Aktuality

Přišla smutná zpráva - ve středu 13. března zemřel ve věku 75 let Ing. Ivo Vávra, CSc., dlouholetý člen naší společnosti.

Ivo Vávra, CSc., dlouholetý člen naší společnosti. Ve své vědecké kariéře v Elektrotechnickém ústavu SAV v Bratislavě se věnoval využití transmisní elektronové mikroskopie k charakterizaci materiálů na mikro a nano úrovni. Byl autorem či spoluautorem více než 180 vědeckých sdělení. Za svoji aktivní činnost na poli elektronové mikroskopie materiálů a ve výboru ČSMS mu byla v roce 2013 udělena Cena ČSMS za celoživotní přínos a významné zásluhy o rozvoj mikroskopických metod.

Odchodem Ing. Ivo Vávry ztrácí mikroskopická komunita cenného kolegu, který patřil nejen mezi nadšené propagátory mikroskopických metod, ale i k těm vzácným osobnostem, kteří trpělivě posouvají hranice svého oboru stále k novým metám.

Poslední rozloučení se uskuteční v pátek 15.3. na hřbitově Vrakuňa v Bratislavě.

Zlatí a stříbrní členové společnosti