STIPENDIUM THERMO FISHER A ČSMS / Scholarship to a young researcher

  • 29.3.2021
  • Aktuality

Termín pro podání přihlášky: 31. 5. 2021 / Deadline: May 31, 2021

CSMS a Thermo Fisher Scientific Brno s.r.o. vyhlašují každoroční soutěž o udělení dvouletého stipendia mladému vědeckému pracovníkovi v celkové výši 200 tisíc Kč.

Stipendium je určeno pro vědecké pracovníky s ukončeným vysokoškolským vzděláním. Horní hranice věku je dosažených 30 let v prvním roce udělení stipendia. Stipendium je dvouleté s částkou 100 tis. Kč na jeden rok.

Další podrobnosti a elektronickou přihlášku naleznete na: https://www.mikrospol.cz/stipendia

Termín pro podání přihlášky do soutěže: 31. května 2021

Výbor ČSMS

.............................................................

CSMS and Thermo Fisher Scientific Brno s.r.o. are announcing an annual competition for the award of a two-year scholarship to a young researcher in the total amount of 200,000 CZK.

The scholarship is intended for researchers with a university degree under 30.

Further details and electronic application: https://www.mikrospol.cz/stipendia

Deadline: May 31, 2021

ČSMS Board

Zlatí a stříbrní členové společnosti