Soutěž o stipendium ČSMS (do 35 let) 2021 / Competition for CSMS scholarship (up to 35 years old)

  • 29.3.2021
  • Aktuality

Termín pro podání přihlášky: 31. 5. 2021 / Deadline: May 31, 2021

> STRÁNKA SOUTĚŽE <

Československá mikroskopická společnost vyhlašuje soutěž o dvouleté stipendium ve výši 200.000 Kč.

O stipendium ČSMS se mohou hlásit vědci do 35 let, přičemž se do tohoto limitu nezapočítává období prokazatelně strávené na mateřské a rodičovské dovolené.

Deadline pro podávání přihlášek je: 31. května 2021

Výbor ČSMS


Více informací o soutěžích a stipendiích na rok 2021: https://www.mikrospol.cz/stipendia-a-souteze


> MORE INFORMATION ABOUT THE COMPETITION <


The Czechoslovak Microscopic Society is announcing the competition for CSMS scholarship (up to 35 years old). The winner will receive a two-year scholarship (200,000 CZK). The CSMS scholarships competition can be entered by scientists under 35, not counting the time spent on maternity and parental leave.

Visit the website: https://www.mikrospol.cz/clanky/soutez-o-stipendium-csms-do-35-let-2

Deadline: May 31, 2021

CSMS board


The competitions and scholarships CSMS 2021: https://www.mikrospol.cz/stipendia-a-souteze

Zlatí a stříbrní členové společnosti