Fotografická soutěž

  • 4.11.2009
  • Aktuality

Výbor CSMS vyhlašuje fotografickou soutěž s peněžní cenou o nejlepší dvojsnímek (první pořízený fotoaparátem a druhý mikrosnímek, který má vztak k prvnímu snímku) přírody, památky, rostliny, atd. - něčeho, co je pro naše země, tedy Česko a Slovensko, charakteristické.

Vítězné snímky budou použity ke tvorbě propagačních materiálů a webových stránek podporujících naši kandidaturu na uspořádání světového mikroskopického kongresu v roce 2014 v Praze. Vítěz soutěže obdrží jednorázovou odměnu ve výši 5 tisíc Kč.

Podmínky soutěže:

  • Účastník soutěže zašle do 15.12.2009 dvě fotografie, jednu v makroměřítku (např. rostlina, kvetoucí louka, snímek památky,...) a druhou v mikroměřítku, zobrazující objekt, který má vztah k prvnímu snímku.
  • Minimální velikost fotografií je 10x15 cm s rozlišením 600 DPI.
  • Snímky je třeba zaslat elektronicky na adresu: nebe@paru.cas.cz, upřednostňujeme formát jpg.

Vítěz soutěže bude vybrán výborem CSMS do 31.12.2009. Výbor si vyhrazuje právo při nedostatečné účasti nebo kvalitě příspěvků cenu neudělit.

S případnými dotazy k soutěži se obracejte na výše uvedenou e-mailovou adresu.

Úspěšnou účast v soutěži přeje jménem výboru CSMS

Jana Nebesářová

tajemnice CSMS

 

Zlatí a stříbrní členové společnosti