Schůze výboru 14.10.2005

  • 5.1.2009
  • Ze schůzí výboru

Schůze výboru

Praha - 14.10.2005

Zápis ze schůze výboru ČSMS konané dne 14. 10. 2005 v Praze ________________________________________ Přítomni: Čiampor, Frank, Hozák, Müllerová, Novotný, Schauer, Kubínová Omluveni: Benada, Gemperlová, Kolařík, Nebesářová, Nováková, Štokrová, Žilka. Nepřítomi: Vávra. Hosté: Schmidt - CCL ________________________________________ Program: 1. Prezentace firmy CCL Czechoslovakia - možný konferenční partner pro MCM 2. Prohlídka konferenčních a ubytovacích prostor hotelu Andel's 3. Jednaní výboru ČSMS o - určení místa konáni a konferenčního partnera MCM o - otázka o MCM jako "EMS extension" o - ekonomické otázky MCM (náčrt rozpočtu) o - organizační otázky MCM (výbory, lhůty) o - informace o stavu členské základny a výběru členských poplatků o - informace o stavu financí ČSMS o - informace o akcích konaných v roce 2005 o - plán činnosti 2006 (konference, kurzy, soutěž o nejlepší PhD disertaci...) o - rozpočet 2006 o - různé ___________________ Průběh jednání: 1. Schůzi zahájil a řídil předseda ČSMS P. Hozák. 2. Zástupce společnosti CCL-Conference Czechoslovakia Ltd., marketingový ředitel Oliver Schmidt, prezentoval aktivity společnosti, která zde působí již od r. 1990. Předmětem činnosti společnosti je příprava, organizace a produkce obchodních a společenských programů, jakož i poskytování služeb jejich účastníkům. Podrobnosti o společnosti jsou na http://www.ccl.cz/onas.php? 3. V následné videoprezentaci Oliver Schmidt podal konkrétní varianty nabídky pro naši "7th Multinational Congress on Microscopy 2007". Kromě základních údajů o velikosti a termínech akce bylo navrženo místo konání - Andel´s Hotel (salonky Opal, Topaz, Quartz, Sapphire, propojitelné s kapacitou 350 osob; salonky Inspiration, Creation, Innovation, možnost spojení s restaurací; salonky Crystal a Ruby I – II – III, vzájemně propojitelné) a Hotel Angelo (plánovaná konferenční místnost pro cca 170 osob). Ubytování je možné v Andel´s Hotel (231 pokojů, 8 apartmánů), Andel´s Suites (51 studií a apartmánů), Hotel Angelo (nově budovaný hotel, plánované otevření v červnu 2006). Pro Welcome Party byla navržena Velká klášterní restaurace Strahov a pro Farewell Party Francouzská restaurace Obecního domu. Prezentace zahrnovala následující předběžné orientační informace: a. Datum konání: 17.- 21. 6. 2007 b. Předpokládaný počet účastníků: 350 c. Předpokládaný počet vystavovatelů: max 20 stánků d. Předpokládaný počet posterů: 150 e. Plánované stravování pro účastníky: pouze welcome a farewell party, přestávky na kávu f. Společenské akce: welcome a farewell party g. Tiskové materiály: 1. a 2. informace, program konference, sborník abstrakt – tištěný i na CD 4. Prohlídka konferenčních prostor hotelu Andel's zahrnovala prohlídku všech sálů, prostor pro výstavu a postery, pokojů, apartmánů a restaurací. Rovněž byl podán výklad o zázemí hotelu včetně informací o podzemním hlídaném parkovišti. Důležité je, že stěžejní prostory jsou modulární s dokonalým technickým zázemím, jsou vybavené projekční technikou a počítačovou sítí. Lokalita je dostupná z blízké stanice metra - Anděl. Okolí umožňuje i levnější ubytování v řadě hotelů nižší kategorie. 5. Na zástupce společnosti CCL byl vznesen dotaz na konferenční sborník a CD. CCL je schopná vyjít vstříc požadavkům. I tak výbor došel k závěru, že je lepší vybírat z více nabídek. Předpokládá se černobílé provedení sborníku s vysokou škálou šedé. 6. Schůze pokračovala uzavřeným jednáním bez zástupce společnosti CCL. Postupně byly projednány následující body týkající se MCM 2007: i. Deadlines MCM 2007  1. oznámení - březen 2006 - tiskem, elektronicky a plakát A3  2. oznámení (Call for papers) - červen 2006 - jen elektronicky  Zahájení provozu WWW - březen 2006, postupná aktualizace  Registrace od června 2006  Zvýhodněná registrace do 28. února 2007  Rezervace ubytování do 14. června 2007  Abstrakta do 15. dubna 2007 ii. WWW servis pro MCM 2007 Výbor zvažoval zda využít služeb EMS. To je možné, pokud bude akce zařazena jako EMS extension. Byly probrány a vyhodnoceny podmínky, tak, jak jsou uvedeny na http://www.eurmicsoc.org/extension_rules.html. Vycházelo se rovněž se seznamu dříve podporovaných akcí zveřejněných na http://www.eurmicsoc.org/extensions.html. Po rozsáhlé diskuzi bylo rozhodnuto, že výbor podá žádost o zařazení MCM 2007 mezi EMS extension. iii. Ekonomický rozbor MCM 2007  Náklady na služby společnosti CCL budou činit 15% celkového baggedu. To zahrnuje kompletní servis včetně konferenčních poplatků, poplatků vystavovatelů a příjmů od sponzorů.  Byl předložen podrobný ekonomický rozpis společnosti CCL, obsahující podrobnou nabídku služeb. Vše je nasmlouváno v Kč.  Výbor navrhuje následující konferenční poplatky, jež budou ještě upřesněny vzhledem k rozpočtu konference: o zvýhodněná registrace 330 € o zvýhodněná registrace člena EMS 270 € o zvýhodněná registrace studenta 200 € o registrace 380 € o registrace člena EMS 320 € o registrace studenta 250 € o registrace na místě 430 € o registrace člena EMS na místě 370 € o registrace studenta na místě 300 € iv. O způsobu využívání účtů ČSMS a CCL pro potřeby MCM 2007 bude rozhodnuto dodatečně. v. Komise MCM 2007 8th MCM President: P. Hozák Vice-President: L. Frank Programme Committee advanced LM: M. Hof, L. Kubínová, J. Plášek, N. Žilka EM - biology: F. Čiampor, P. Hozák, J. Nebesářová, O. Benada EM - optics & instrumentation: I.. Müllerová, B. Lencová, V. Kolařík, O. Křivánek EM - materiál: F. Lednický, M. Svoboda (nebo J. Buršík), I. Vávra (?), L. Smrčka (?), ještě bude upřesněno Local Organization Committee President: P. Hozák za CCL: H. Hudecová Treasurer: I. Nováková CD: bude upřesněno Proceedings: bude upřesněno WWW: bude upřesněno Exhibition: bude upřesněno Social Program, Public Relations: bude upřesněno vi. 7. Předseda ČSMS P. Hozák podal informace o stavu ČSMS, o stavu členské základny, o výběru členských poplatků a informace o stavu financí ČSMS. Ke dni konání výborové schůze měla ČSMS 218 členů a 12 kolektivních členů. Při posledním čistění členské databáze byla v rámci dostupnosti doplněna nová telefonní a faxová čísla a vyřazeni ti členové ČSMS, na které nebylo zadný fungující kontakt (většinou spojeno se změnou zaměstnáni apod.) V příštím roce bude na webové prezentaci ČSMS možné nejen vyhledat údaje o výši nezaplacených členských příspěvků (přístupné na adrese http://www.microscopy.cz/modules.php?name=Variable), ale zároveň i změnit kontaktní údaje jednotlivých členů. Ke dni 30. 9. 2005 byl zůstatek na účtu ČSMS přibližně 481 tisíc Kč. 8. Členové výboru podali informace o akcích ČSMS konaných v roce 2005: . Mikroskopie 2005 Výroční konference ČSMS, která se uskutečnila ve dnech 24.-25. února 2005 v hotel SKI v Novém Městě na Moravě. Při této příležitosti se sešlo 114 odborníků z České a Slovenské republiky a 13 firem. Hlavní témata: fyzikální principy světelné a elektronové mikroskopie, vývoj pokročilých mikroskopických metod, vývoj nových přístrojů, pokroky mikroskopie v biologii a medicíně, pokroky mikroskopie v materiálových vědách, výsledky výzkumu s významným užitím mikroskopie, metody přípravy vzorků v mikroskopii. a. Získání a zpracování obrazu v mikroskopii Postgraduální kurz zaměřený na mikroskopické metody se konal v Praze na Ústavu experimentální medicíny AV ČR v termínu 23. - 27. května 2005. Kurz byl určen zejména pro doktorandy a další pracovníky v biomedicíně, využívající metody mikroskopie, digitálního zobrazení, obrazové analýzy a stereologie. b. 7. MCM 7. Multinárodní mikroskopický kongres, který spolupořádala ČSMS společně s dalšími pěti evropskými mikroskopickými společnostmi, se uskutečnil ve dnech 26. - 30 června 2005 v Portoroži ve Slovinsku. c. Podzimní škola základů elektronové mikroskopie 2005 Pětidenní teoretický kurs s praktickými demonstracemi určený především pro postgraduální studenty a začínající pracovníky v oblasti elektronové mikroskopie, který se uskuteční ve dnech 17. - 21. října 2005 v ÚPT AVČR v Brně. Kapacita 30 účastníků, mnohé žádosti byly odmítnuty, program zajištěn především v nových Laboratořích elektronové mikroskopie ÚPT. d. Odraz moderných mikroskopických technológií v zrkadle biol. vied Seminář, který se uskuteční 25. listopadu 200 v konferenční místnosti Ústavu experimentálnej onkológie SAV v Bratislavě. Pořádají: ČSMS, Neuroimunologický ústav SAV a Ústav experimentálnej onkológie SAV. Populární formou se představí moderní mikroskopické techniky v různých aplikacích s doprovodným komentářem významných vědeckých pracovníků z České republiky a Slovenska. e. WWW prezentace ČSMS Byl udržován a pravidelně aktualizován prezentační a informační server ČSMS - www.microscopy.cz. Portál sloužil rovněž pro informoce a sdělení členské základně. f. Kurz Imunohistochemická detekce antigenů v biomedicíně. Jednodenní kurz, organizovaný na ÚEM AV ČR spolu s firmou Exbio pro 50 účastníků. Zahrnuje teorii mikrokopie a přípravy preparátů a řešení problémů detekce. 9. Předseda ČSMS P. Hozák podal informace o přípravě Výroční konference ČSMS "Mikroskopie 2006". Akce je plánována na 16. - 17. února 2006. Uskuteční se stejně jako letos v hotelu SKI v Novém Městě na Moravě. Registrace započne v listopadu 2005. Na tomto shromáždění bude opět vyhlášena Cena za nejlepší PhD disertaci. Pro akci se předpokládá dotace 30 tisíc Kč od Rady vědeckých společností (RVS) České republiky, zbývající náklady pokryjí dotace sponzorů a konferenční poplatky účastníků. 10. Byl sestaven plán činnosti na r. 2006. Kromě Výroční konference, která byla probírána v samostatném bodu jednání, byly do rozpočtu ČSMS pro rok 2006 zařazeny následující aktivity s finanční dotací RVS/CSMS: o WWW prezentace ČSMS (10/10 tis. Kč) o Škola elektronové mikroskopie a spektroskopie (20/20 tis. Kč) o Kurz přípravy tenkých řezů (20/20 tis. Kč) o Kurz získání a zpracování obrazu v mikroskopii (20/20 tis. Kč) o Kurz Imunohistochemická detekce antigenů v biomedicíně (bez dotace) o Konference MIKROSKOPIE 2006 (30/10 tis. Kč) Dotace je možné použít v souladu se zákonem jen na neziskové akce a veškeré účtování musí být zahrnuto v účetnictví ČSMS. Byla dohodnuta rámcová pravidla pro honoráře organizátorů a přednášejících. 11. V posledním bodu výborové schůze bylo dohodnuto, že příští jednání výboru ČSMS a také výboru MCM 2007 se uskuteční 16. února 2006, těsně před Výroční konferencí ČSMS, v Novém Městě na Moravě. To znamená, že upřesnění komisí, návrh sekcí a jednání se spolupořádajícími mikroskopickými společnostmi konference MCM 2007 proběhne do začátku února 2006 a podklady budou výboru ČSMS/MCM doručeny elektronicky. ________________________________________ Zapsal: RNDr. Petr Schauer, CSc. Ověřil: Doc. RNDr. Pavel Hozák, DrSc.
Zlatí a stříbrní členové společnosti