Prof. MUDr. Fedor Čiampor, DrSc.

  • 30.6.2024
  • Aktuality

Přišla smutná zpráva, ve čtvrtek 27. června nás ve věku 82 let navždy opustil čestný člen naší mikroskopické společnosti, významný vědec a vzácný člověk prof. MUDr. Fedor Čiampor, DrSc.

Narodil se 3.6.1942 v Martine, ale většinu svého života strávil v Bratislavě. Už od mládí projevoval velký zájem o vědu a přírodu, což ho přivedlo ke studiu medicíny na Lékařské fakultě Univerzity Komenského v Bratislavě. Po úspěšném absolvování univerzity nastoupil do Virologickém ústavu Slovenské akademie věd, kde pracoval po celý svůj profesionální život. Od roku 1982 se pohyboval v jeho řídících strukturách, v letech 1991 – 2001 ústav vedl.

Fedor Čiampor byl známý svou vášní pro vědecký výzkum. Jeho práce se zaměřovala především na studium morfogeneze virů chřipky, kde využíval elektronovou mikroskopii. Kromě chřipkových virů využíval své elektron-mikroskopické znalosti a dovednosti ke studiu morfogeneze dalších virů, které způsobují nebezpečné nemoci, jako například herpetických virů, viru klíšťové encefalitidy, spalniček. Výsledky jeho výzkumu přispěly k lepšímu pochopení mechanismů vývoje těchto nebezpečných patogenů. Byl autorem a spoluautorem více než 100 vědeckých publikací, byl řešitelem a spoluřešitelem řady mezinárodních a národních vědeckých projektů. Zapojil se i do výchovy několika generací mladých vědců, kterým předal své bohaté zkušenosti a znalosti.

Za svoji bohatou činnost obdržel řadu uznání a cen. I Československá mikroskopická společnost, ve které dlouhodobě působil jako místopředseda a člen výboru, jej ocenila v roce 2009 cenou za významné zásluhy o rozvoj elektron-mikroskopických metod používaných ke studiu virů. 

Fedor Čiampor byl nejen velkým vědcem, ale také výjimečně vzácným člověkem. Jeho kolegové a přátelé si ho budou pamatovat jako laskavého a skromného člověk, který vždy byl ochoten druhému pomoci. Jeho smysl pro humor a pozitivní přístup k životu byly inspirací pro všechny, kteří ho znali.

Bude nám velmi chybět, ale jeho odkaz bude žít dál prostřednictvím všech lidí, které během svého života ovlivnil. Jménem mikroskopické komunity vyjadřujeme upřímnou soustrast jeho rodině a blízkým.

Poslední rozloučení se uskuteční ve středu 3. července v bratislavském krematoriu.

Zlatí a stříbrní členové společnosti