Konference Mikroskopie 2021 - Prodloužení termínů registrací / Extended registration deadlines

 • 20.7.2021
 • Aktuality

Termíny jsou finální a nebude možné je znovu odložit! | The dates are final and it won't be possible to extend them again!

  PRODLOUŽENÍ terminů - termíny jsou finální a nebude možné je znovu odložit!

  Registrace abstrakt (přednášky, postery) - do 31. 7. 2021.
  Fyzické osoby - registrace s abstraktem - do 31. 7. 2021
  Fyzické osoby - registrace bez abstrakt - do 31. 8. 2021
  Registrace právnické osoby (firmy) - do 31. 7. 2021


  EXTENDED DEADLINES - the dates are final and it won't be possible to extend them again!

  Abstract submission (Oral/Poster presentation): deadline 31 July 2021
  Registration for individuals with abstract submission: deadline 31 July 2021
  Registration for individuals without abstract submission: deadline 31 August 2021
  Registration for participation as a legal entity: deadline 31 July 2021

  Zlatí a stříbrní členové společnosti