Nabídka místa

  • 29.7.2010
  • Aktuality

Univerzita ve Vídni hledá zkušeného technického pracovníka do oddělení EM. Bližší informace je možné získat prostřednictvím Dr. Milady Čiamporové z Botanického ústavu SAV (Tel.: +421-2-5942 6129, E-mail milada.ciamporova@savba.sk).

Zlatí a stříbrní členové společnosti