Nabídka doktorského studia

  • 2.3.2010
  • Aktuality

 

Oddělení biomatematiky Fyziologického ústavu AV ČR hledá zájemce o dpoktorské studium na téma metody pro analýzu mikroskopických dat. Studium je podpořené doktorským grantem pro VŠ v biomedicínském, matematickém, fyzikálním nebo technickém oboru.

 

Jedná se o interdisciplinární výzkum na pomezí biologie, informatiky, matematiky a fyziky. Vhodnými adepty jsou proto absolventi biologických oborů se zájmem o mikroskopii, metody analýzy obrazu a programování či absolventi matematických, fyzikálních a technických oborů s vážným zájmem o aplikace v buněčné biologii.

Nabízené téma: Metody pro analýzu dat získaných konfokální a multifotonovou mikroskopií

Cíl: Zavedení nových metod pro kvantitativní hodnocení obrazů buněčných struktur získaných konfokální a multifotonovou mikroskopií. Vývoj jak teorie, tak i praktické aplikace metod na konkrétních biologických datech.

Školitelé: RNDr. Lucie Kubínová, CSc., RNDr. Dr. Jiří Janáček (oba absolventi MFF UK s dlouholetými zkušenostmi s aplikacemi stereologických metod a metod analýzy obrazu v biologii)

Školící pracoviště: Oddělení biomatematiky, Fyziologický ústav AV ČR, Vídeňská 1083, 142 20 Praha 4

Nabízíme:

Zapojení do doktorského grantu, spojené se společnými aktivitami doktorandů (školení, kurzy, úzký kontakt s pracovišti, spolupracujícími v rámci grantu) viz http://nucleus.biomed.cas.cz/stem/

Doktorské studium v oboru “Vývojová biologie” na přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze (pro mimopražské možnost ubytování na koleji)

Odměny plynoucí z doktorského grantu navíc ke stipendiu

Krátké zahraniční stáže a účast na místních i zahraničních konferencích

Možnost zapojení do dalších grantových projektů vedených oddělením biomatematiky FgÚ, zejména v rámci Centra fluorescenční mikroskopie v biologickém a lékařském výzkumu

Přátelské a tvořivé pracovní prostředí s kvalitním odborným i přístrojovým zázemím

Požadujeme:

VŠ vzdělání v biologickém, lékařském, matematickém, fyzikálním nebo technickém oboru

Zájem o interdisciplinární vědecký výzkum na pomezí buněčné biologie, matematiky a analýzy mikroskopických obrazů

Dobrou znalost angličtiny

Vysoké pracovní nasazení

Kontakt: Dr.Kubínová Tel./e-mail: 241062314,kubinova@biomed.cas.cz

Zlatí a stříbrní členové společnosti