JPK Instruments Workshop - Představení bioAFM Nanowizard 4

  • 15.10.2015
  • Aktuality

10. listopadu 2015 Brno, 12. listopadu 2015 Praha
Informace k registraci v pozvánce.

AFM mikroskopie integrovaná s optickou mikroskopií představuje velmi rychle se vyvíjející techniku, která poskytuje velké množství informací o vzorcích za nativních podmínek. Je vhodná zejména pro aplikace jako: Vysoce rozlišené zobrazování, molekulové interakce, mapování mechanických vlastností, nanomanipulace atd.

Seminář je určen k uvedení a pochopení technických informací o použití mikroskopie skenující sondou v biologii, biofyzice a biochemii, diskuzi nad aplikacemi a praktickému předvedení přístroje Nanowizard 4. Obsah semináře bude možno i reálně aplikovat.V případě zájmu o změření Vašich vzorků náš prosím informujte předem pro diskuzi ohledně potřebné přípravy vzorků.

Pozvánka

Kontaktní email: vavra@jpk.com, info@jpk.com

Zlatí a stříbrní členové společnosti