Job opening - Pracovník laboratoře elektronové mikroskopie

  • 3.7.2018
  • Nabídka zaměstnání

Laboratoř elektronové mikroskopie (LEM) je součástí FZU AV ČR, v.v.i., špičkové vědecké instituci v ČR.Provoz LEM probíhá jak v servisním tak uživatelském režimu. LEM čítá v plném obsazení 5 kmenových pracovníků, kteří zajišťují provoz experimentálního zařízení a analýzu vzorků pro výzkumné týmy FZU, akademické instituce a komerční subjekty.

LEM disponuje SEM/FIB FEI Quanta 3S (EDS, EBSD, nanoindentace), S/TEM FEI Tecnai F20 Xtwin (GIF, Lorentz čočka, HAADF), TEM JEOL 1200FX (in-situ deformační držák), stolní SEM FEI Phenom, a přístroje na přípravu vzorků (pila, brusky, leštičky, elektrolytické a iontové ztenčování).

Více informací zde: (cz / en)

Zlatí a stříbrní členové společnosti