FGÚ - Nabídka pracovního místa "Správa konfokálních mikroskopů"

  • 9.3.2018
  • Nabídka zaměstnání

Oddělení biomatematiky, Fyziologický ústav AVČR, Vídeňská 1083, Praha 4 - Krč

Náplň práce:

- správa konfokálních mikroskopů včetně údržby, seřizování, kontrolních měření a kontaktu se servisními techniky dodavatele mikroskopů (mikroskopy Leica SPE, SP8 a Bruker Ultima s 2-fotonovou excitací)
- podpora uživatelů konfokálních mikroskopů při získávání a zpracování obrazových dat
- rutinní analýza nasnímaných obrazových dat

Více informací zde

Přihlášky: Dr. Lucie Kubínová: lucie.kubinova@fgu.cas.cz

Zlatí a stříbrní členové společnosti