Dny elektronové mikroskopie

  • 16.5.2017
  • Aktuality

15. - 21. května 2017, Brno

www

Pozvánka na Dny elektronové mikroskopie, které se konají v Brně v termínu 15. – 21. května 2017. Firma Delong Instruments se podílí na realizaci této akce jako jeden z 5 organizátorů spolu s FEI, Tescanem, vědeckým centrem CEITEC a Ústavem přístrojové techniky.

Cílem Dnů elektronové mikroskopie v Brně je přiblížit tuto disciplínu široké veřejnosti a zvýšit zájem mládeže o studium technických a přírodovědných oborů. Nikde v Evropě se nevyskytuje taková koncentrace firem a vědeckých ústavů v tomto oboru a díky tomu je Brno světovou metropolí elektronové mikroskopie.

Je připraven bohatý program tvořený přednáškami, exkurzemi do  firem vyrábějících elektronové mikroskopy, projekcí filmů na hvězdárně, výstavou a speciálními programy pro rodiny s dětmi. Vše je zdarma a nebo za symbolické vstupné.

Ve středu 17. května bude probíhat prezentace firmy Delong Instruments v prostorách Urban centra (Mečová 5), na místě si můžete vyzkoušet práci s elektronovým mikroskopem a od 17:00 je připravena přednáška „Příběh elektronové mikroskopie v Brně, aneb slavné historky mikroskopické“ s následnou debatou s pamětníky začátků EM v Brně.  Jste srdečně zváni, pozvánku prosím případně přepošlete i dalším zájemcům.

Kompletní informace naleznete na webu www.dem.brno.cz.

Zlatí a stříbrní členové společnosti