Stipendium Thermo Fisher a ČSMS

Soutěž o stipendium Thermo Fisher Scientific a CSMS se vyhlašuje každoročně od roku 2009. V jednotlivých ročnících zvítězili tito mladí vědci:

V roce 2023 Ing. Jan Hajduček, CEITEC, Vysoké učení technické v Brně
V roce 2022 Ing. Mgr. Peter Kepič; CEITEC, Vysoké učení technické v Brně
V roce 2021 Mgr. František Kitzberger, Parazitologický ústav, Biologické centrum AV ČR
V roce 2020 Mgr. Daria Drozdenko Ph.D., Univerzita Karlova, MFF
V roce 2019 Ing. Michal Horák, CEITEC Vysoké učení technické v Brně
V roce 2018 Milan Heczko, Ústav fyziky materiálů AV ČR v Brně
V roce 2017 Mgr. Radim Skoupý, FSI VUT v Brně, Ústav přístrojové techniky AV ČR
V roce 2016 Ing. Andrea Konečná, Materials Physics Center, San Sebastian, Spain
V roce 2015 Mgr. Kamila Hrubanová z Ústavu přístrojové techniky AV ČR v Brně
V roce 2014 Mgr. Lenka Bučinská z Přírodovědecké fakulty JČU v Českých Budějovicích.
V roce 2013 Ing. Tomáš Kazda z Fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně.
V roce 2012 Ing. Šárka Mikmeková z Ústavu přístrojové techniky AV ČR v Brně.
V roce 2011 Ing. Filip Novotný z ČVUT Praha.
V roce 2010 Mgr. Jana Rohožková z Ústavu molekulární genetiky AV ČR v Praze.
V roce 2009 Ing. Ivo Kuběna, Ph.D. z ústavu fyziky materiálů AV ČR.
V roce 2008 Mgr. Šárka Mašová z Přírodovědecké fakulty MU v Brně.

Příběhy vítězů (článek věnující se úspěšným účastníkům Thermo Fisher Scientific/CSMS grantu)

 

Pravidla soutěže o stipendium Thermo Fisher Scientific a ČSMS

Thermo Fisher Scientific a ČSMS vyhlašují každoroční soutěž o udělení dvouletého stipendia mladému vědeckému pracovníkovi v celkové výši 200 tisíc Kč. Termín pro podání přihlášky: 31. 5. 2024 ELEKTRONICKÁ PŘIHLÁŠKA - ZDE


Zlatí a stříbrní členové společnosti