Nabídka zaměstnání

  • 14.5.2012
  • Aktuality

Ústav přístrojové techniky AV ČR, v.v.i., Královopolská 147, 61264 Brno, přijme výzkumné pracovníky do Oddělení elektronové mikroskopie.

 

 

Výzkumný pracovník v oboru fyziky povrchů pevných látek se zaměřením na experimentální studium čistých a definovaných povrchů v ultravysokém vakuu pomocí pomalých a Augerových elektronů, magisterský stupeň v oborech fyzika nebo fyzikální inženýrství, PhD odpovídajícího zaměření;

Výzkumný pracovník v oboru nauky o materiálech a materiálového inženýrství se zaměřením na mikroskopii pokročilých materiálů; magisterský stupeň v materiálovém inženýrství, PhD odpovídajícího zaměření.

Praxe v oboru je vítána, schopnost vědecké práce a samostatného řešení výzkumných úkolů je podmínkou. Zařazení podle Kariérního řádu a Vnitřního mzdového předpisu ústavu. Přihlášky s životopisem a seznamem publikací zasílejte na adresu sekretariátu ÚPT do 15. června 2012 nebo e-mailem na zsigmund@isibrno.cz.

Zlatí a stříbrní členové společnosti