Pozvánka

  • 24.11.2011
  • Konference

14.12. 2011 se bude v Praze, v budově Akademie věd ČR konat seminář "Digitální fotografie a zpracování obrazu 2011", na který vás jeho organizátoři co nejsrdečněji zvou. Program semináře naleznete v rozšířené verzi článku.

Česká společnost pro vědeckou kinematografii
České vysoké učení technické v Praze
Olympus Czech Group, s.r.o. Praha
Carl Zeiss spol. s r.o. Praha
si Vás dovolují pozvat na seminář


DIGITÁLNÍ FOTOGRAFIE A ZPRACOVÁNÍ OBRAZU 2011

14.12.2011,budova Akademie věd ČR, sál č. 206, Národní tř.3, Praha 1

Organizační výbor: Prof. RNDr. A.Mikš, CSc. FSv ČVUT Praha
Doc.Ing. J.Novák, Ph.D. FSv ČVUT Praha
Ing. P.Novák, Ph.D. FSv ČVUT Praha
Ing. I.Lukeš, CSc. OLYMPUS CZECH GROUP, s.r.o. Praha
RNDr.F.Hudeček, Carl Zeiss spol. s r.o. Praha

Časový program semináře
Středa 14.12.2011 - Sál č. 206


9.00 - 10.00 Registrace účastníků
10:00 Zahájení semináře
10:10 – 10:40 Ing. Martin Laub, Ph.D. OLYMPUS CZECH GROUP, s.r.o. Praha
Novinky firmy Olympus v oblasti digitální fotografie
10:40 – 11:25 RNDr. Barbara Zitová, Ph.D., Ústav teorie informace a
automatizace AV ČR
Odhalování neviditelného pomocí metod digitálního zpracování
obrazu
11:25 – 12:00 Doc.Ing.Petr Páta,Ph.D., Fakulta elektrotechnická ČVUT
Aplikace vlnkové transformace pro zpracování a kompresi obrazu


12:00 – 12:30 Polední přestávka - občerstvení


12:30 – 13:15 Ing.Vladimír Brand, Laboratory Imaging s.r.o., Praha
Software pro analýzu obrazu NIS Elements verze 4.0 z roku 2011
13:15 – 13:45 Ing.Pavel Krist,Ph.D., Carl Zeiss s.r.o., Praha
Techniky superrozlišení - SIM a PAL-M
13:45 – 14:15 RNDr. Ivan Rozkosny, Ph.D., NIKON, s.r.o., Praha
Nová generace biologických mikroskopů Nikon
14:15 Zakončení semináře

Přihláška na seminář
DIGITÁLNÍ FOTOGRAFIE A ZPRACOVÁNÍ OBRAZU 2011


14.12.2011, budova Akademie věd ČR, Národní tř.3, Praha 1

Jméno, příjmení, titul _____________________________________________________
Název organizace, firmy ___________________________________________________
Adresa včetně PSČ _______________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Telefon _____________________________ Fax ______________________________
E-mail ______________________________

Vyplněnou přihlášku zašlete laskavě na e-mailovou adresu:
info@cspvk.cz


nebo poštou na adresu:
Prof.A.Mikš Tel: 02 24354948
FSv ČVUT Fax: 02 3333 3226
katedra fyziky E-mail: miks@fsv.cvut.cz
Thákurova 7
166 29 Praha 6 – Dejvice

Zlatí a stříbrní členové společnosti